Ocena brak

Rozumienie i zakres ochrony macierzyństwa w europejskim prawie pracy

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Aktem prawnym określającym kwestię ochrony macierzyństwa jest dyrektywa nr 85 z 19 października 1992 w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno urodziły i pracownic karmiących piersią (1992/85/WE). Ochrona kobiet w związku z macierzyństwem nie ogranicza się tylko do zagrożeń związanych z ochroną zdrowia i życia pracownicy przed zagrożeniami środowiska pracy lecz obejmuje również stabilizację stosunku pracy i rozwiązania służące pogodzeniu pracy z opieką nad nowo urodzonym dzieckiem.

Celem dyrektywy jest ochrona kobiet przed ale również po porodzie, nie dłużej jednak niż do końca urlopu macierzyńskiego, przyjmując, iż dla potrzeb tej regulacji macierzyństwo nie może być pojmowane szeroko jako wieloletni okres wychowywania dziecka. Zakres ochrony pracownic jest również poruszone w takim aspekcie, że zobowiązuje się pracodawców aby zapewnili zdrowe środowisko pracy, chodzi o to aby zminimalizować zagrożenia chemiczne, fizyczne, biologiczne – jest to zamieszczone w załącznikach do powoływanej dyrektywy i art. 4.

Trzeba również zaznaczyć, że jeżeli nie da się zminimalizować tych zagrożeń dla pracownic w ciąży i karmiących piersią, pracodawca powinien powziąć środki polegające na przeniesieniu na inne stanowisko, aż dana okoliczność wygaśnie. Dyrektywa porusza również pracę w trybie zmiany nocnej, tu postanowienia sugerują aby jeżeli jest taka możliwość to aby kobiety w ciąży oraz po urodzeniu oraz karmiących piersią, przenieść do zmiany dziennej. Wymiar urlopu macierzyńskiego to 14 tygodni (art. 8 dyrektywy), oraz powinien obejmować 2 tygodnie przed porodem i 2 po – co najmniej, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką. Należy też zaznaczyć zakaz jaki znalazł miejsce w tej dyrektywie – otóż zakazuje się zwolnień pracownic z racji tego że zaszła w ciąże.

Podobne prace

Do góry