Ocena brak

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - jakimi słowami można określić tę osobową obecność

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Średniowiecze włożyło wiele wysiłku aby opisać Eucharystię odpowiednimi pojęciami, a w dużej mierze posługiwało się pojęciami filozofii Arystotelowskiej, jest czymś nie możliwym opisanie osobowej relacji wspólnoty miłości przy pomocy substancji przypadłości.

Można sugerować, aby zamiast „ Chrystus staje się pokarmem” mówić „Śmierć Pana staje się obecna w sakramencie jako uczcie” chodzi o to aby widzieć osobę i wydarzenie w ich koniecznym substancjalnym powiązaniu. Aby bycie osoby Jezusa Chrystusa przyjąć poważnie jako historyczny byt i jako całe urzeczywistnienie się streścić w stwierdzeniu „Śmierć Pana”. Osoba i pokarm są za każdym razem wkomponowane w proces, w wydarzenia na śmierć względnie uczty.

Dla takiego myślenia, które poważnie przyjmuje osobę i czyn jako wydarzenia relacja zyskuje konstytutywne znaczenie. Byt człowieka, rzeczy, uczty i pokarmu w sposób istotny jest określony jako relacja Jezus – my, ponieważ idzie o osobowe wydarzenia, a w istocie o wspólnotę miłości dlatego osobowa, ukazująca relację terminologia jest bardziej pomocna niż stosowanie pojęć z zakresu filozofii i filozofii przyrody i kategorii rzeczowych, które mogą prowadzić do nieporozumień jakoby szło o przestrzenną obecność ciał.

Podobne prace

Do góry