Ocena brak

Rozstrzygnij dylemat: są 3 poglądy na strukturę pojęć, czy 3 rodzaje pojęć?

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

Porównanie poglądów pod względem:

1. Nabywania pojęć,

2 reprezentacji umysłowej;

3 czy jest rozróżnienie?

4. Na czym polega podobieństwo?

Klasyczny:

ad.1 Abstrahowanie właściwości,

ad2. Cechy definicyjne i charakterystyczne

ad.3 Odpowiedź „tak”

ad4. Kategoryzacja cech(konieczne i wystarczające)

Probabilistyczny:

ad1.Konstruowanie pojęcia

ad.2 Reprezentacja to prototyp

ad3. Odpowiedź„tak”

ad.4 Porównanie cech obiektu do prototypu.

Egzemplarzowy

ad.1 Zbieranie pojęć

ad2. znany egzemplarz

ad3. odpowiedź „nie”

ad4. pomiar podobieństwa między cechami obiektu kategoryzowanego z prototypem.

4 czynniki tworzenia tych pojęc według Cohena:

1 który sposób tworzenia pojec zalezy od liczby dostepnych egzemplarzy

2. Rodzaj wymaganej kategoryzacji

3. Stopień rozwoju poznawczego podmiotu

4. Różnice indywidualne. Podsumowanie: umysły konkretne wolą pojęcia egzemplarzowe, umysły abstrakcyjne mogą przyjąć wszystkie założenia

Podobne prace

Do góry