Ocena brak

Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Istotą sporu kompetencyjnego jest rozbieżność stanowisk co do zakresu kompetencji stron tego sporu.

Zawsze jest to postępowanie polegające na rozsądzaniu sprzecznych stanowisk zajmowanych przez strony.

Spór kompetencyjny może dotyczyć tylko rozbieżności stanowisk co do kompetencji centralnych konstytucyjnych organów państwa (art. 189 K); nie można więc w tej procedurze rozsądzać sporów między organami centralnymi a lokalnymi (tzw. spory pionowe), ani sporów między organami centralnymi, które nie mają charakteru organów konstytucyjnych.

Spór kompetencyjny może mieć charakter pozytywny, gdy dwa (lub więcej) centralne organy konstytucyjne państwa uznają się za właściwe do rozstrzygnięcia tej samej sprawy, bądź wydadzą w niej rozstrzygnięcie; lub negatywny, gdy dwa (lub więcej) centralne organy konstytucyjne państwa uznają się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy..

Inicjatywa postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego należy do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera, I Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa NSA i Prezesa NIK.

Postępowanie toczy się zawsze przed pełnym składem Trybunału, rozstrzygnięcie zapada w formie postanowienia i ogłaszane jest w Monitorze Polskim.

Podobne prace

Do góry