Ocena brak

Rozpucz lepiężnikowiec

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość 1,7-2,1 cm. Wraz z kilkoma bardzo podobnymi gatunkami jest jednym z największych ryjkowców środkowej Europy.  

Środowisko: łąki, zbocza, usypiska żwiru w średnich i wyższych położeniach w górach, chętnie w wilgotnych miejscach.

Występowanie: w Europie wyspowo z centrum rozsiedlenia na południu; w Polsce na wyżynach i w górach, wyspowo na pojezierzach.

Liczebność: miejscami pospolity, ku północy stopniowo zanika.

Rozród: samice nagryzają korzenie lepiężnika różowego (Petasites officinalis) lub I. białego (P. albus) i składają w nie jaja. Larwy minują korzenie. Na przepoczwarczenie przechodzą do gleby. Postacie dojrzałe żyją na lepiężni-kach i podbiałach (Tussilago farfara). Rośliny te rosną w wilgotnych miejscach, więc rozpu-cze spotyka się przeważnie nad potokami.

Pokarm: larwy żerują w korzeniach lepiężni-ków, chrząszcze żywią się liśćmi lepiężników i podbiałów.

Podobne prace

Do góry