Ocena brak

Rozporządzenie jako akt prawa wtórnego

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

- UE wykazuje tendencję do nadregulacji prawa – wiąże się to z decentralizacją prawodawstwa, co z kolei wynika z braku typowego podziału władz w Unii

- prawo pierwotne: traktaty, tradycje, zwyczaje tworzone przez państwa członkowskie

- prawo pochodne: tworzone przez instytucje UE na podstawie traktatów

- problemy: brak hierarchii źródeł prawa wtórnego – brak relacji podporządkowania między jednym aktem a drugim, co wynika z faktu, że:

* kierowane są do rożnych aktorów (np. rozporządzenia dotyczy wszystkich podmiotów, ale dyrektywa już tylko państw)

* nie ma wyraźnej potrzeby hierarchizacji

* różne akty prawne służą załatwieniu różnych spraw

Rozporządzenie:

a) akt ogólny i abstrakcyjny:

- właściwie może być poświęcony każdej materii

- są to normy odnoszące się do wszystkich: adresatami są zarówno państwa członkowskie, jednostki (osoby fizyczne i prawne), jak i instytucje UE – jest to najszerszy zasięg obowiązywania [można je przyrównać do ustawy krajowej]

b) ma bezpośrednią skuteczność: można się na nie powołać przed sądem krajowym

c) jest bezpośrednio stosowane: obowiązuje w krajowym porządku prawnym bez konieczności zatwierdzania czy wdrażania za pomocą aktu prawa krajowego

- jedyne co można zrobić to przetłumaczyć je na język polski

- jeśli rozporządzenie jest sprzeczne z prawem polskim, to takie rozporządzenie go nie uchyla, tylko zobowiązuje urzędników do zaprzestania stosowania sprzecznego prawa krajowego i działania w myśl rozporządzenia

d) najważniejszy akt wydawany przez UE w tym sensie, że służy ujednolicaniu porządku prawnego państw członkowskich

e) raczej wydaje się ich niewielką liczbę

f) egzekwowana przez Komisję Europejską

Podobne prace

Do góry