Ocena brak

Rozporządzenia (podmioty uprawnione do wydawania)

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, są to:

Prezydent, RM, Prezes RM, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, KRRiT, przewodniczący Komitetów: Badań Naukowych i Integracji Europejskiej, wojewodowie.

Podobne prace

Do góry