Ocena brak

Rozporządzenia i zarządzenia prezydenta RP w systemie źródeł prawa

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego poza ; Konstytucją, ustawami, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i rozporządzeniami – należą również :

  • rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy , które może on wydać w okresie stanu wojennego jeżeli Sejm nie może zebrać się na posiedzenie.

Określa pewien tryb postępowania w takich przypadkach, a więc możliwe jest wydanie takiego rozporządzenia z mocą ustawy w okresie stanu wojennego, jedynie na wniosek RM, tylko wtedy , gdy sejm nie może się zebrać na posiedzenie. Rozporządzenia takie podlegają zatwierdzeniu przez sejm na najbliższym posiedzeniu.

We wszystkich innych sytuacjach Prezydent może wydawać tylko akty podstawowe :

  1. rozporządzenia – na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawy i w celu jej wykonania. Rozporządzenia takie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, muszą być zgodne z ustawą.

  2. Zarządzenia – mają one charakter wewnętrzny i mogą wskazać jedynie jednostki organizacyjne podległe prezydentowi, a więc przede wszystkim jego Kancelarię.

Podobne prace

Do góry