Ocena brak

Rozporządzenia (cechy)

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Rozporządzenie jest zawsze aktem normatywnym, ogólnym, źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

-Rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych.

-Upoważnienie do wydawania rozporządzenia może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny.

-Rozporządzenie może być wydane tylko wówczas, gdy ustawa upoważnia do regulacji danej materii w drodze rozporządzenia.

-Rozporządzenie musi pozostać w granicach udzielonego upoważnienia ustawowego. Treść i cel rozporządzenia są zdeterminowane przez cel ustawy, którą rozporządzenie ma wykonać.

-Rozporządzenie nie może być sprzeczne z Konstytucją i aktami ustawodawczymi.

-Rozporządzenie musi powoływać się na upoważnienie ustawowe. -Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest jego ogłoszenie w sposób prawem przewidziany. Rozporządzenia centralnych organów państwowych podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP.

Podobne prace

Do góry