Ocena brak

Rozpad ZSRR i jego skutki międzynarodowe

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Temp wzrostu gospodarczego w ZSRR spadło praktycznie do zera. Projekty reformy były spóźnione w stosunku do pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, realizacja "głasnosti" obniżyła zaś barierę strachu i wyzwoliła falę krytyki systemu. Wyścig zbrojeń i rywalizację z Zachodem ZSRR przegrał. Od 1989 roku przemiany zaczęły zachodzić w państwach satelickich, a w 1990 roku rozkład sięgnął samego ZSRR.

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza oraz rosnące napięcia etniczne spowodowały, że władze centralne na Kremlu traciły z wolna kontrolę nad rozwojem wypadków. Wybory w poszczególnych republikach stale umacniały siły niepodległościowe. Republiki bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia - ogłosiły pełną niepodległość. Dnia 1.VII.1991 roku rozwiązano ostatecznie Układ Warszawski. Nieudany zamach stanu w Moskwie w dniach 19 - 21.VIII.1991 roku przyspieszył rozkład ZSRR i emancypację republik. Spoistość Związku Radzieckiego podkopały zwłaszcza deklaracje suwerenności Rosji i Ukrainy. Dnia 8.XII.1991 roku przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi ogłosili rozwiązanie ZSRR.

W rezultacie upadku ZSRR nastąpiły istotne przesunięcia w światowym systemie politycznym. Jedynym supermocarstwem pozostały Stany Zjednoczone. Rozpad ZSRR spowodował powstanie nowych państw, które to borykają się z wieloma problemami, hamującymi ich rozwój. Np. Białoruś rządzona twardą ręką przez Łukaszenkę, odizolowała się od Zachodu, a Ukraina targana jest wewnętrznymi konfliktami politycznymi. Jedynie kraje bałtyckie poradziły sobie z problemami i w najbliższym czasie, dzięki zmianom, jakie zaszły, staną się członkami NATO i Unii Europejskiej.

Podobne prace

Do góry