Ocena brak

Rozpad ZSRR

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Powody

 • można powiedzieć, że zgodnie ze słowami Kennana z 1946r ZSRR załamało się pod własnym ciężarem.

 • Trudności gospodarcze wynikające z niewydolności ustroju,

 • Społeczeństwo było skorumpowane i nieporadne,

 • Samo istnienie ZSRR jako federacji różnych narodów stało pod znakiem zapytania.

 • 27.12.79 – początek interwencji radzieckiej w Afganistanie, co ściągnęło na ZSRR:

- Po dymisji Chruszczowa w 1964r, władzę objął Breżniew i sprawował ją aż do śmierci w 1982r. Był to okres stagnacji w sprawach wewnętrznych i upadku autorytetów. Od 1982r do 1985r trzy razy zmieniali się I sekretarze, trzecim z nich został Gorbaczow.

- nastąpiła pierestrojka i glasnost ( punkt 33 )

 • przez całe lata 80te nabrzmiewały nie rozwiązane problemy narodów imperium, dynamika tych sprzeczności znacznie się zwiększyła w 89r i była jednym z ważniejszych powodów rozsadzania ZSRR od środka. Chcąc przywrócić faktyczne równouprawnienie narodów Gorbaczow doprowadził do przywrócenia poszczególnym językom narodowym znaczenia języków urzędowych.

 • Drugą przesłanką nadchodzącego rozpadu były postulaty i deklaracje suwerenności poszczególnych republik. ( lata 88-90 )

 • W ślad za suwerennością potoczyły się deklaracje niepodległości republik – rok 90.

 • Gorbaczow 24.12.90r proponował odnowienie federacji, w której kraje związkowe miały by znacznie większe uprawnienia. W tym celu, w każdym kraju miały być przeprowadzone referenda czy ludność jest za czy przeciw. W wielu krajach nawet nie przeprowadzono referendum.

 • Pucz w Moskwie – 19-21.08.91 – przeciw Gorbaczowowi, osłabił tylko Moskwę i doprowadził do fiasku przynajmniej częściowo odnowienie federacji. Przez ZSRR przetoczyła się fala nowych deklaracji niepodległości.

 • Koncepcja Związek Suwerennych Państw jako konfederacji – nie udana. Układ o Wspólnocie Gospodarczej podpisało 10 republik: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Turkmnienistan, Uzbekistan oraz Ukraina i Mołdawia. 8 republik Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina opowiedziały się za podpisaniem nowej umowy związkowej do końca roku. Ukraina później zaczynała zmieniać zdanie

 • Umowa w Puszczy Białowieskiej, zainicjowana przez Jelcyna – umowa o stworzeniu WNP, podpisana przez Jelcyna jako przedstawiciela Rosji, prezydenta Ukrainy – Leonida Krawczuka, przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi – Stanisława Szuszkiewicza. Umowa mówiła jednocześnie o zakończeniu istnienia ZSRR, Jelcyn uzasadniał to kryzysem dotychczasowej tożsamości.

 • 21.XII.91 w Ałmacie do porozumienia białowieskiego dołączyły inne republiki radzieckie.

 • Ustalono że WSP nie stanowi państwa ani organizacji ponad państwowej.

 • Gorbaczow przekazał 25.12 władzę prezydencką Jelcynowi a 30.12 ZSRR przestało formalnie istnieć.

Podobne prace

Do góry