Ocena brak

Różnicowanie się miotomów

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Liczba mioblastów już na początku drugiego miesiąca rozwoju zarodka szybko wzrasta; większość tych, które leżą bliżej zewnętrznej powierzchni miotomów, znacznie się wydłuża i przekracza granice między poszczególnymi miotomami. Na skutek tego zaciera się obraz metamerycznego układu miotomów  i kształtują się z nich dwie jednolite, biegnące po obu stronach kręgosłupa kolumny mięśniowe.

Tylko mniejszość mioblastów znajdująca się w głębi tych kolumn, w bezpośrednim sąsiedztwie kręgów, zachowuje pierwotny swój układ; te części miotomów stanowrią zawiązki krótkich metamerycznych mięśni kręgosłupa. Każdą z kolumn mięśniowych w końcu drugiego miesiąca rozszczepia podłużnie  wrastająca w nią mezenchyma na dwie części: grzbietową (epimer) i brzuszno-boczną (hipomer). Oddzielająca je przegroda stanowi zawiązek powięzi piersiowo-lędźwiowej (fascia tho-racolumbalis).

W przegrodę tę wrastają następnie wyrostki poprzeczne kręgów.

Do góry