Ocena brak

Różnicowanie (histogeneza) i podział tkanek

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Strukturalne i fizjologiczne przemiany zachodzą podobnie również w komórkach samego zarodka, w jego listkach zarodkowych, narządach pierwotnych i ostatecznych. Przemiany te są istotą zjawiska różnicowania się pierwotnego zespołu komórek, obdarzonych początkowo zdolnością do zmian w wielu kierunkach, na zespoły o możliwościach ograniczonych, przystosowane natomiast do wykonywania poszczególnych czynności rozwijającego się zarodka. Jedne z tych zespołów stają się zdolne do objęcia zadania odżywiania płodu, inne do czynności ruchu; wyodrębnia się zespół komórek obdarzonych szczególną wrażliwością na różne bodźce itd. W przebiegu tego różnicowania wyodrębnia się pięć zasadniczych zespołów komórkowych, zwanych tkankami, mianowicie: tkanki nabłonkowej, łącznej, mięśniowej, nerwowej wraz z glejem i krwi. Każdy narząd jako jednostka anatomiczna i działająca zbudowany jest z tkanki głównej, odpowiedzialnej za właściwą czynność narządu (np. tkanka mięśniowa w mięśniu, nerwowa w układzie nerwowym, nabłonkowa w gruczołach), oraz z tkanki pomocniczej, wiążącej poszczególne swoiste elementy w charakterystyczną dla narządów całość. To ostatnie zadanie spełnia tkanka łączna, a w ośrodkowym układzie nerwowym — glej. Ponadto do każdego narządu wnikają naczynia i nerwy.

Podobne prace

Do góry