Ocena brak

Różnice związane z wiekiem

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Pod względem wieku w życiu ludzkim odróżniamy kilka okresów, stopniowo i niewidocznie przechodzących jeden w drugi. Nadają one ustrojowi różny i charakterystyczny wygląd. Po okresie życia zarodkowego i płodowego, który trwa 10 miesięcy księżycowych, czyli 280 dni, następuje okres życia pozamacicznego. Pierwszą jego fazę charakteryzuje silny rozwój, a zmiany wsteczne są bardzo nieznaczne (anaplasis] ana = w górę, plasso = tworzyć, albo evolutiowzrastanie progresywne). W fazie następnej zmiany progresywne i regresywne mniej więcej równoważą się (metaplasis; meta = śród, między, albo transvolutio — wzrastanie ustalone). Rozpoczyna się wreszcie ostatnia faza, w której zmiany wsteczne przeważają (kataplasis; kata = ku dołowi, albo involutio — wzrastanie regresywne). Rozwój ciała wykazuje jednak w obrębie tych faz dalsze istotne zróżnicowanie, w związku z czym odróżniamy szereg okresów życia pozamacicznego. Dokładne odgraniczenie tych okresów wg lat nie jest możliwe ze względu na zmienność osobniczą, rasową czy konstytucjonalną.

Podobne prace

Do góry