Ocena brak

Różnice pomiędzy procesem a postępowaniem nieprocesowym

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Postępowanie procesowe – rozpoznawany przez sąd spór prawny pomiędzy dwoma stronami procesu (powodem i pozwanym) i rozstrzygnięcie w wydanym przez siebie wyroku o prawach i obowiązkach stron wynikających z tego sporu:

1) dwie przeciwstawne strony

2) wszczynany tylko z inicjatywy stron

3) kontradyktoryjnośćrozprawa

4) generalnie sąd + ławnicy.

Postępowanie nieprocesowe – w postępowaniu nieprocesowym:

1) brak sporu o prawo , nie trzeba formy kontradyktoryjności

2) wnioskodawcy składają wniosek o wszczęcie takiego postępowania (wnioskodawca nie powód, uczestnik nie pozwany)

3) możliwość wszczęcia postępowania przez sąd z urzędu

4) sąd jednoosobowo + ławnicy tylko w najważniejszych sprawach (art. 509)

Do góry