Ocena brak

Różnice pomiędzy bohaterem romantyzmu i pozytywizmu

Autor /dezerter Dodano /15.04.2011

BOHATER ROMANTYCZNY:

- skomplikowana, niepospolita, wyjątkowa indywidualność

- skłucony ze światem

- indywidualista

- przechodzi metemorfozę

- traktował miłość i kobietę z wielką czcią

- zdolny był do ofiar i poświęceń

- tragicznie zakochany

- zagadkowość i tajemniczość jego losów

- postać bogata wewnętrznie, ponadprzeciętna

- walczy za ojczyznę

- postać targana konfliktem tragicznym

- człowiek dumny i wyniosły 

- człowiek wyobcowany z otaczającego go świata 

- indywidualista (w swój własny sposób postrzega świat) 

- jest obciążony tajemnicą z przeszłości 

- nie jest skłonny do pokory i skruchy 

- jest skłonny do śmiałych i desperackich czynów 

- jest odważny, śmiały i niezwykły, dotyczy to też siły charakteru 

- przedkłada uczucia i emocje nad rozsądek i rozum, bywa bardzo impulsywny 

- bohater tragiczny (tragizm potęgowany jest przez nieszczęśliwą miłość) 

- nie ma sojuszników 

- jest skłócony ze światem i nie chce zgodzić się na rządzący nim porządek 

- poświęca własne życie osobiste dla wyższej idei 

- jest bohaterem aktywnym, który walczy o wolność i swobodę 

BOHATER POZYTYWISTYCZNY:

- fascynacja nauką i wiedzą

- energiczny, przedsiębiorczy

- przedsiębiorczość, dyscyplina i konsekwencja w pomnażaniu majątku

- zainteresowanie ekonomicznymi sprawami kraju i nędzą klas najuboższych

- głosi hasła pozytywistyczne:

• scentyzm - potrzeba nauki

ziemia jako idea ojczyzny

praca jako najskuteczniejsza i najmniej krwawa droga utrzymania świadomości narodowej i odzyskania niepodległości  hasłem  sztandarowym polskich pozytywistów

praca u podstaw

praca organiczna - porównanie społeczeństwa do organizmu

emancypacja kobiet

kwestia żydowska

utylitaryzm - użyteczność ludzi dla kraju,

 • społeczeństwaziemia jako idea ojczyzny

Do góry