Ocena brak

Różnice między systemem parlamentarno – gabinetowym w Wielkiej Brytanii a systemem parlamentarno – gabinetowym w Polsce

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Pozycja szefa rządu różnicuje te systemy. Dla rządu Wielkiej Brytanii jest monopolityczna, a w Polsce nie.

Wniosek 1: Premier jest przewodniczącym rządu. Dba on o techniczną stronę obrad.

Wniosek 2: Premier jest czymś więcej niż tylko szefem rządu. Jest szefem Rady Ministrów.

On może podejmować decyzję jednoosobową i ponosić za to odpowiedzialność.

Do góry