Ocena brak

Różnice między odpowiedzialnością indywidualną, solidarną i wspólną odpowiedzialnością za powierzone mienie

Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011

Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną na podstawie umowy zawartej na piśmie przez tych pracowników z pracodawcą oznacza, to że każdy z pracowników odpowiada w zakresie ustalonym umową.

  • indywidualna – kilku pracowników odpowiada w zależności od stopnia winy

  • wspólna – kilka osób na podstawie umowy odpowiada do pełnej wysokości (magazynierzy, kelnerzy)

  • solidarna – gdy szkoda została wyrządzona w sposób umyślny przez kilka osób

Podobne prace

Do góry