Ocena brak

RÓŻNICE MIĘDZY DOCHODAMI PUBLICZNYMI I PRYWATNYMI

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

1) różnica miedzy metodami ich powstawania

2) trybem wymiaru poboru i egzekucji

3)odp za wypełnienie zobowiązań

4)przeznaczeniem i wykorzystywaniem

5)planowaniem gromadzeniem wydatkowaniem kontrolą

Dochodami publicznymi są świadczenia pieniężne ustanowione przez organy władzy publicznej pobieranie i gromadzenie przez administrację publiczną na rachunkach własciwych budżetów lub publicznych funduszy celowych z których dokonuje się wydatków publicznych. Zródłem dochodów publicznych sa:

dochód narodowy danego państwa a poczęści także majątek narodowy oraz pożyczki zaciągane od innych państw. Dochody publiczne pełnią funkcję fiskalne i pozafiskalne. Nie sa neutralne.

Podobne prace

Do góry