Ocena brak

Różne znaczenia pojęcia biurokracja. Organizacje biurokratyczne a organizacje alternatywne

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

 • biurokracja to ociężała machina

 • biurokracja to pewien rodzaj organizacji, prowadzący do racjonalizacji, który osiąga skuteczność dzięki rygoryzmowi

ORGANIZACJA BIUROKRATYCZNA

 • bardzo ściśle określone zadania poszczególnych jej członków, praca jest wykonana zgodnie z przepisami, przepisy nie mogą być łamane

 • praca w urzędzie jest zorganizowana na zasadzie hierarchii służbowej, decyzje podejmowane są dobrowolnie

 • pracownicy podlegają swoim kierownikom tylko w takim zakresie, nie powinny ich łączyć bliższe kontakty

 • model ten upowszechnił się w społeczeństwie przemysłowym

ORGANIZCJA KOLEKTYWNA (ALTERNATYWNA)

 • stopień sformalizowania struktury jest dość niski, unika podziału zachowań

 • przywiązuje się uwagę do inicjatywy i podziału zadań

 • preferowane są zespołowe formy działania

 • decyzje są bardziej kolektywne

 • władza jest raczej podzielona niż narzucona przez hierarchię statusów

 • działalność organizacji kolektywnych ma charakter humanistyczny a nie biurokratyczny

Podobne prace

Do góry