Ocena brak

Różne sposoby osiągnięcia szczęścia ze względu na problem przypadkowości ludzkiego istnienia

Autor /Jimi Dodano /06.07.2011

1) przezwyciężenie przypadkowości przez  identyfikację znoszącą ujednostkowienie – Platon  i Eriagena.

2) Zaakceptowanie przypadkowości z dwoma jej charakterystycznymi aspektami:

        a) jako faktyczności

        b) jako wartości (Nietsche)

Polaryzacja na tradycję arystotelesowską i platońsko – neoplatońską jest trwała, a ślady jej można dostrzec np. w chrześcijaństwie i filozofii chrześcijańskiej.

Do góry