Ocena brak

Różne sposoby definiowania prawa i ich konsekwencje poznawcze

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Definicje etatystyczno-jurydyczne prawem są reguły postępowania zabezpieczone przymusem państwa. Prawo to system norm związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością przymusowego aparatu państwowego, system ten wyraża układ sił klasowych i dążenia klasy panującej.

Definicje socjologiczne:

Prawem w danej grupie społecznej można nazwać powtarzający się, schemat realizacji pożądanych stanów społecznych występujących w tej grupie,  jest zespołem norm i sankcji sformalizowanych, regulujących zachowania jednostek, działalność instytucji, zrzeszeń celowych itp. oraz ustalających sformalizowane zasady współżycia społecznego, prawo to sformalizowana wzajemna relacja uprawnień i obowiązków eufunkcjonalna w stosunku do danego systemu społecznego.

Definicje antropologiczne:

Reguły prawa wyodrębniają się od reszty reguł pod tym względem, że odczuwa się je i uważa za zobowiązanie jednej osoby oraz uprawnione roszczenie innej podstawową, konieczną cechą prawa w każdym społeczeństwie jest prawomocne użycie przymusu fizycznego.. „Prawem są najbardziej usystematyzowane i najczęściej stosowane środki kontroli społecznej, które obowiązują w danym społeczeństwie i są uprawomocnione przez władzę lub powszechny konsens społeczeństwa".

Do góry