Ocena brak

Różne spojrzenia naukowe na istotę i cele społeczności lokalnej

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

  • Zbiorowość społeczna żyjąca na wyodrębnionym w sposób naturalny lub administracyjny terytorium , posiadająca w zasadniczych sprawach związanych z faktem zamieszkiwania a w szczególności w sprawach bytowych, socjalnych, komunalnych i kulturowych, i ewentualnie zawodowych, podobne potrzeby i interesy oraz odpowiedni stopień świadomości wspólnoty podstawowych potrzeb, co znajduje swój wyraz w istnieniu odpowiednich struktur organizacyjnych (instytucji lokalnych)

  • Społeczność składa się z ludzi pozostających ze sobą we wzajemnych kontaktach w ramach obszaru geograficznego i połączonych jedną lub wieloma wspólnymi więziami – G.A. Hillery.

Do góry