Ocena brak

RÓŻNE POSTACIE ADM. PUB - władcza, nie władcza, świadcząca

Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011

Rozróżniamy adm. władcza i nie władczą

władcza, – gdy adm.. wydaje akty obowiązujące adresatów i gdy w razie potrzeby używa przymusu dla realizacji. Adm władcza charakteryzuje prawo wydawania aktów prawnych jednostronnych, którym służy domniemanie ważności ( podmiot, którego akt dotyczy jest zobowiązany jest do niego się dostosować, jedynie inny organ państwowy, wyższego rzędu, posiadający odpowiednie kompetencje może taki akt znieść bądź zastąpić go innym aktem) oraz możność zastosowania przymusu bez ingerencji sądów.

nie władcza – gdy adm działa w sposób dostępny osobom fizycznym.

Inny podział to ;

Władcza -, gdy administracja wkracza w sferę prawną obywatela , ogranicza jego wolność własność , gdy nakłada na niego obowiązek , w jakiś sposób go obciąża ( wywłaszczenie , ustalenie obowiązku podatkowego , rozwiązanie zgromadzenia )

Świadcząca-zapewnia określone świadczenia np. pomoc społeczna

Podobne prace

Do góry