Ocena brak

Różne oblicza konsumpcji - Wirtualizacja konsumpcji jako wyznacznik nowego sposobu konsumowania

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Wirtualizacja konsumpcji, będąca kolejną prezentowaną formą konsumpcji, może być traktowana jako pewne podsumowanie toczącej się w tym rozdziale analizy nad różnymi obliczami konsumpcji współczesnej. Jej nowatorstwo jest sprawą bezdyskusyjną, a kariera, którą zrobiła i ciągle uzupełnia,  świadczy o wysokim zapotrzebowaniu i aktualności na ten sposób zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych.   Powstanie i rozpowszechnienie globalnej sieci komunikacji, jaką jest Internet, stanowi fenomen i cechę charakterystyczną obecnej cywilizacji. Dzięki wirtualnej rzeczywistości, konsumenci mogą swobodnie podróżować w przestrzeni i czasie, formułując  i przetwarzając świat zgodnie z własnym punktem widzenia.  Wirtualizacja konsumpcji polega na możliwości doświadczania i zaspokajania potrzeb za pośrednictwem Internetu i telewizji.   

Potrzeby, które dzięki  środkom masowego przekazu można realizować są bardzo różnorodne, o czym świadczyć mogą chociażby przytoczone w tym punkcie przykłady:

•  możliwość nasycania potrzeb kulturalnych (na przykład słuchanie muzyki, oglądanie filmów czy koncertów) i edukacyjnych (czerpanie wiedzy i szlifowanie umiejętności),

•  nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów towarzyskich,

•  dokonywanie zakupów,

•  poszukiwanie i uzyskiwanie informacji o świecie, nauce, życiu,

•  tworzenie alternatywnej rzeczywistości,

•  wizualizacja kultury (zastępowanie kultury znaku przez kulturę obrazu).

Zasadniczą cechą wirtualizacji konsumpcji jest możliwość przenoszenia potrzeb sfery publicznej do prywatnej. Aby wypożyczyć książkę lub obejrzeć wystawę nie trzeba wychodzić z domu; wystarczy odnaleźć w Internecie odpowiednią stronę lub w odpowiednim czasie nacisnąć guzik pilota.  

Ocena wirtualizacji konsumpcji nie jest  jednoznaczna; z jednej bowiem strony pomaga na zdobycie olbrzymiej rzeszy  dóbr konsumpcyjnych, przy stosunkowo niskich nakładach finansowych i czasowych, z drugiej jednak oskarżana jest o zanik prawdziwych więzi społecznych oraz fakt, iż bardzo często prowadzi do rozdwojenia  życia na  świat rzeczywisty i wirtualny, co w konsekwencji przyczynić się może do całkowitego przenikania się obu światów i braku umiejętności rozróżnienia, w którym obecnie świecie się znajdujemy. 

Do góry