Ocena brak

Różne oblicza konsumpcji - W stronę konsumpcji trwałej, czyli ekologizacja konsumpcji

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Konsumpcja masowa poza głębokimi zmianami, które spowodowała w sferze  życia społecznego, gospodarczego i kulturowego, w zdecydowany sposób wpłynęła również na środowisko naturalne. Jej rozwój i ciągła rozbudowa nie mogły nie spowodować olbrzymich skutków, które obserwować możemy w postaci wyeksploatowaniu nieodnawialnych surowców naturalnych, zanieczyszczeniu,  wyniszczeniu lasów i innych obszarów stanowiących tereny krajobrazowe, hałasie i ogólnej degradacji środowiska.

Dalsze prowadzenie tego typu działań prowadzić musi do pogarszania się warunków życia znacznej części społeczeństwa, konieczne było zatem podjęcie kroków zmierzających do ratowania tego, co do tej pory nie udało się jeszcze zniszczyć.  Troska o losy środowiska naturalnego przejawia się w wytworzeniu nowego podejścia do sfery konsumpcji, wyrażającego się w organizowaniu ruchów  ekologicznych, protestach przeciwko dewastacji przyrody oraz  w wypracowaniu ideologii określanej mianem ekologizacji konsumpcji.  

Podstawowe założenie tej formy konsumpcji, ujęte w haśle „pomagać, a nie szkodzić” rozpisać można na elementy cząstkowe, z których najistotniejsze są:

•  skonstruowanie zasad działania „produkcji czystej”, mającej na celu uzyskiwanie produktów konsumpcyjnych tańszą i zdrowszą metodą,

•  zastępowanie produktów nietrwałych produktami trwałymi, mogącymi spełniać swoje zadania w dłuższym, niż jednorazowy cykl spożycia,

•  oszczędnym wykorzystywaniu dóbr konsumpcyjnych,

•  większym użyciem dóbr ekologicznych (zwłaszcza  żywności) uzyskiwanych metodami naturalnymi,

•  ograniczaniu użycia takich dóbr, których produkcja związana jest  z wykorzystywaniem nieodnawialnych  zasobów naturalnych i tworzeniem toksycznych odpadów,

Powodzenie ekologizacji konsumpcji w dużej mierze uzależnione jest od wpojenia nowych zasad poruszania się w cywilizacji konsumpcyjnej a zatem potrzebne są działania mające na celu wychowanie i wykształtowanie postaw ekologicznych oraz przemianę sposobów realizowanych do tej pory form  konsumpcji. Edukacja ekologiczna winna obejmować nie tylko dzieci, ale przede wszystkim osoby dorosłe, mające decydujący wpływ na kształtowanie nawyków u swoich dzieci oraz mogące stanowić wzorzec do naśladowania.  

Ekologizacja konsumpcji nie jest jeszcze formą szeroko rozpropagowaną  w społeczeństwie, ale tempo zdobywania kolejnych zwolenników  świadczyć może o chęci włączenia jej do ogólnie realizowanych działań konsumpcyjnych.

Podobne prace

Do góry