Ocena brak

Różne oblicza konsumpcji

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Społeczeństwo XX/XXI wieku to cywilizacja konsumpcji. Zasięg i powodzenie z jakim przyjmowane są oferty konsumpcji to jeden z największych fenomenów obecnych czasów. Analizując zjawisko konsumpcji, nie sposób nie zadać sobie pytania o to, co jest przyczyną tak powszechnej akceptacji i popularności zjawiska. Dokonując przeglądu oferowanych przez konsumpcję możliwości działań wydaje się, że takim kluczem do sukcesu może być jej uniwersalność, różnorodność form, w jakich występuje i w jakich trafia do poszczególnych grup odbiorców.   

Niniejszy rozdział nie jest poświęcony przedstawieniu wszystkich wizji konsumpcji, gdyż zebranie i opis wszystkich form konsumpcji po pierwsze, nie jest konieczne z punktu widzenia charakteru rozprawy doktorskiej, a po drugie, co wydaje się być interesującym spostrzeżeniem, nie jest to fizycznie możliwie, gdyż liczba występujących form nieustannie ulega zwiększeniu, a istniejące już oblicza podlegają rozmaitym modyfikacjom  i przekształceniem.   

Przeprowadzana w tym miejscu analiza, ma stanowić prezentację tych modeli, które obecnie są najczęściej stosowane i które z powodzeniem znajdują swoich zwolenników  w Polsce.  

Takie ujęcie tematu stanowi początek do refleksji nad współcześnie realizowanymi wzorcami konsumpcyjnymi i umożliwia dokonanie konfrontacji z rzeczywistością konsumpcyjną kobiet w województwie  śląskim na podstawie przeprowadzonych badań (wyniki zamieszczone zostały w rozdziale poświęconym weryfikacji hipotez i postawionych problemów badawczych).

Jednocześnie warto nadmienić, iż zamieszczony w tym rozdziale przegląd kategorii konsumpcji to zbiór pewnych zaobserwowanych schematów działań, które w rzeczywistości podlegać mogą (i podlegają) rozmaitym przemianom i  łączeniu się z innymi wersjami konsumpcji, dlatego też nie można ich traktować jako trwałych elementów kształtujących sferę konsumpcji, a jedynie jako przykłady dróg, którymi ewoluuje konsumpcja.  Podjęte rozważania są również dyktowane względami praktycznymi, gdyż utworzony obraz zmusza do zastanowienia się nad kondycją społeczno – kulturowo – ekonomiczną człowieka, do określenia, w jakim kierunku jego działania zmierzają i jaki będzie skutek dziś dokonywanych wyborów.

Do góry