Ocena brak

Różne kryteria obowiązywania prawa

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Według kryterium behawioralnego, norma obowiązuje wtedy, kiedy rzeczywiście wpływa na zachowanie adresatów, cieszy się posłuchem i jest realizowany,

Według kryterium legalności, nie chodzi o stosunek adresatów do normy, lecz o to, jak norma została ustanowiona. Prawomocne ustanowienie normy, a więc zgodnie z przyjętą procedurą, uznaje się za jednoznaczne z jej obowiązywaniem. 

Kryterium zasadności normy odwołuje się do tego, jak norma jest uzasadniona. Jeśli jest uzasadniona w sposób społecznie aprobowany, bo wyraża zbiorowo podzielane wartości lub pozwala osiągnąć cenione dobra, to jest normą obowiązującą.

Wspólną przesłanką wszystkich trzech kryteriów jest teza, że z samego istnienia normy nie wynika jeszcze, iżby ona obowiązywała.

Podobne prace

Do góry