Ocena brak

Rozmowa oceniająca.

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Arkusz ocen wykorzystywany w rozmowie oceniającej nie jest prostym formularzem administracyjnym, ale przewodnikiem, bodźcem do refleksji. Synteza wyników jest ważniejsza od miejsca konkretnego krzyżyka w odpowiedniej kratce formularza.

Każde kryterium oceny winno odnosić się do osądu relatywizowanego do każdego stanowiska pracy, a nie jakiegoś absolutu.

Jest pożądane, by oceniany uczestniczył najpełniej w ocenie jego pracy, zaznaczając to podpisem. W przypadku braku zgody ocenianego, ma on prawo do powtórzenia rozmowy w obecności wyższego przełożonego.

Cele rozmowy oceniającej:

  • dokonać wspólnie z ocenianym przeglądu rezultatów ubiegłego roku;
  • poinformować go o ocenie jego pracy (wysiłków i rezultatów) i przedyskutować ocenę, wypełniając arkusz oceny;

  • przypomnieć, ocenić i przeanalizować bieżące cele i zadania ustalone w programie działania firmy, jej budżecie itp.;

  • omówić z zainteresowanym jego dalszą karierę (plany zawodowe, typ orientacji zawodowej) i potrzeby doskonalenia kwalifikacji.

Podobne prace

Do góry