Ocena brak

Rozmnażanie się mszaków

Autor /Astra Dodano /31.01.2012

Mchy i wątrobowce mogą rozmnażać się drogą płciową i bezpłciową - w sposób wegetatywny i przez zarodniki. Rozmnażanie wegetatywne po­lega na tym, że oderwane od rośliny kawałki łody­gi, liści lub chwytników mogą rozwinąć się w sprzyjających warunkach w nowy samodzielny organizm. Rozmnażanie bezpłciowe jest też moż­liwe dzięki grupom komórek nazywanych rozmnóżkami, a które mają talerzykowaty kształt. Gdy oderwą się one od rośliny i trafią na odpo­wiednie podłoże są zaczątkiem nowych roślin. Rozmnóżki, są zwykle wielkości główki szpilki i są osadzone na małych trzonkach. Kruche trzon­ki, gdy się złamią, uwalniają rozmnóżki, które są rozniesione przez wiatr lub małe zwierzęta nieraz na znaczne odległości.
W cyklu życiowym mszaka ma miejsce tak zwana przemiana pokoleń, czyli następowanie po sobie w sposób regularny fazy rozmnażania płcio­wego i bezpłciowego. Cykl życiowy rozpoczyna się z chwilą uwolnienia zarodników z zarodni, zwanej puszką. Zarodniki kiełkując tworzą splątek - nitkowaty, rozgałęziony twór, który zielenie­je, w górnej części wytwarza pączek, a w dolnej chwytniki przyczepiające go do podłoża.
Roślina, która rozwija się jest tym, co ludzie zwykle nazywają „mchem". Jest ona zielona, ulistniona i wytwarza męskie i żeńskie organy płcio­we. Czasami organy męskie (plemnie. anterydium) i żeńskie (rodnie, archegonium) znajdują się na osobnych roślinach. Jest to gametofit - pokolenie wytwarzające komórki rozrodcze, czyli gamety. Posiadająca wici gameta męska - plemnik (spermatozoid) może dostać się do rodni tylko w śro­dowisku wodnym - to dlatego woda ma tak ogromne znaczenie dla mszaków.
Zapłodniona komórka jajowa wytwarza sporo-fit, który wrasta w gametofit. Sporofit ma postać brązowej, nieulistnionej łodyżki, na szczycie któ­rej wytwarza się puszka, będąca zarodnią produ­kującą zarodniki. Sporofit jest odżywiany przez gametofit. Patrząc na „kwitnący" mech (ze sporofitami, na szczycie których są dojrzałe zarodnie), widzimy dwa pokolenia cyklu życiowego tej rośli­ny: sporofit rosnący na gametoficie.

Podobne prace

Do góry