Ocena brak

Rozmieszczenie ludności na świecie

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

W ciągu wielu tysięcy lat, przyrost ludności był dość powolny. Około roku zerowego, na świecie żyło 250-280mln, a w 1500r. 450mln. W wyniku rewolucji przemysłowej, w wieku XVIII liczba ludzi zaczęła znacznie się zwiększać. Z powodu zmniejszenia śmiertelności, przy zachowaniu stałego przyrostu, w XX wieku doszło do "eksplozji demograficznej". Jeżeli obecna liczba urodzeń utrzyma się, to za 20-30 lat liczba ludności świata może się podwoić. Największy przyrost naftuje się w krajach trzeciego świata, znacznie mniejszy natomiast jest w krajach wysokorozwiniętych i uprzemysłowionych. Obecnie na świecie mieszka niespełna 6 milionów ludzi.

Ekumena, czyli obszar stale zamieszkały przez człowieka, wynosi obecnie około 91% powierzchni globu. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne, wynika to głownie z rozmieszczenie ujęć wody i trudnych warunków bytowania. Najwięcej ludności świata, bo około 52%, zamieszkuje tereny nie oddalone od brzegu morza nie więcej niż 200km. Tereny te, wyłączając Antarktydę, stanowią około 26% lądów. Na rozmieszczenie ludności wpływa ponadto rozmieszczenie surowców mineralnych czy gleb. Średnio na świecie gęstość zaludnienia wynosi 41 osób na km2. Jest ona jednak zróżnicowana w zależności od kontynentu.

Liczba ludności na świecie:

Stan na 1994 r.:

ogółem 5,8 mld.

Europa 728 mln. (co stanowiło ok. 10,6%ludności świata)

Azja 3,458 mld.(co stanowiło ok. 60 % ludności swiata)

Afryka 727 mln.(co stanowiło ok.12,7%ludności świata)

Ameryka Północna z Ameryką Środkową 448 mln.(co stanowiło ok.8% ludności świata)

Ameryka Południowa 315 mln.(co stanowiło ok. 5,6% ludności świata

Australia i Oceania 28 mln.

Podobne prace

Do góry