Ocena brak

ROZKŁAD WIEKOWY POPULACJI, struktura wiekowa populacji

Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013

Liczbowy lub procentowy udział osobników z poszczególnych klas wieku w danej populacji. Wyróżniamy 3 okresy ekologiczne w populacji: okres przedrozrodczy (tworzą osobniki młode), okres rozrodczy (tworzą osobniki dojrzałe), okres pozarozrodczy (tworzą osobniki stare).

Każda populacja dąży do wytworzenia i utrzymania stałego i korzystnego dla siebie rozkładu wiekowego. Wyróżniamy populację rozwijającą się, gdzie najwięcej jest osobników młodych, a coraz mniej starszych; populację ustabilizowaną, gdzie przeciętna liczebność jest w porównywalnych okresach prawie stała oraz populację wygasającą, w której dominują osobniki stare.

R. w. p. przedstawia się za pomocą piramid wiekowych. Kształty wykresów mogą być różne, zależne od czynników wpływających na populację. Na przykład piramidy wieku mieszkańców Europy wyraźnie wykazują załamania w miejscach odpowiadających rocznikom znacznie wyniszczonym w czasie wojen.

Podobne prace

Do góry