Ocena brak

Rozgraniczenie zakresu kompetencji między adm. rządową a samorządową

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Kompetencja - są to zadania, obowiązki i uprawnienia, które każdy organ adm. uzyskuje w ściśle określonej formie prawnej. Zakres działania - wskazuje jakimi sprawami ma się zajmować dany organ. Zadanie - faktyczne wykonywanie działań. Właściwość pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki podmiot adm. i jaki organ adm. jest powołany do załatwiania spraw adm. danego rodzaju. Rodzaje właściwości:

- rzeczowa - dot. określonej kategorii spraw (budownictwo),

- miejscowa - terytorialna, dot. przestrzeni działania org. (gmina, województwo czy rejon),

- instancyjna - zakłada wielostopniową org. adm. i rozstrzyga, którego stopnia org. jest właściwy,

- funkcjonalna - który z wew. org. danego podmiotu właściwy jest do załatwienia sprawy.

Zakres działania org. obejmuje tylko wyliczenie spraw, jakimi się org. zajmuje. Zasadą jest niedopuszczalność przenoszenia kompetencji między org. adm. Są wyjątki:

- delegacja - organ wyższego stopnia przekazuje org. podległemu część swoich kompetencji, org. wykonuje je samodzielnie.

- dewolucja - przejęcie kompetencji org. niższego przez org. wyższy.

Gdyby porównać adm. rządową z adm. samorządową, to należałoby podkreślić, że ta pierwsza kierowana jest przez rząd (ma obowiązek wykonywać polecenia służbowe i akty rządowe), a druga podlega jedynie nadzorowi (posiada odrębne od państwa podmioty administrujące). Samorząd istnieje i działa w ramach państwa na podstawie ustaw. Org. sam. są odrębnymi od państwa związkami, których działalność obciąża państwo.

Org. państwa posiadają tzw. władztwo organizacyjne - uprawnienia do tworzenia, zmiany i znoszenia podm. adm. (organów, korporacji, zakładów publ.).

Podobne prace

Do góry