Ocena brak

Rozgałęzienie tętnic

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Rozgałęzienie tętnic bywa bardzo różne. Z punktu widzenia opisowego odróżniamy gałęzie boczne i gałęzie końcowe. Gałęzie końcowe powstają przez podział pnia macierzystego przeważnie na dwie gałęzie, przy czym wskutek podziału pień główny przestaje istnieć.

Kąt odejścia tętniczej gałęzi bocznej utworzony przez pień macierzysty i daną gałąź (względnie ich długie osie) bywa różnej wielkości. Im jest on mniejszy, tym korzystniejsze są warunki hemodynamiczne. Kąt ten może być ostry lub prosty, czy nawet rozwarty, mówimy wówczas o naczyniu wstecznym (vas recurrens). Połączenie się żył odbywa się przeważnie pod ostrym kątem; i tutaj warunki przepływu krwi są korzystniejsze, jeżeli kąt połączenia jest mały. Inny typ rozgałęzień naczyniowych stanowią sieci i sploty naczyniowe, o których mowa będzie dalej.

Podobne prace

Do góry