Ocena brak

Rozbicie dzielnicowe - "Testament" Bolesława Krzywoustego

Autor /Racibor Dodano /03.11.2011

Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. Była na tyle ważna, że miało ją umocnić zatwierdzenie papieskie. Wbrew pozorom "testament" ten miał zapobiec rozdrabnianiu, rozpadaniu się państwa polskiego.

Celem ustawy było utworzenie swego rodzaju porządku jeśli chodzi o dziedziczenie majątku przez synów. Istotą tego porządku było utworzenie dzielnic dziedzicznych dla każdego z synów. Oprócz dzielnic przydzielonych dzieciom była także jedna niedziedziczna - tzw. "senioralna". Znaczy to, że miała przechodzić we władanie najstarszego członka dynastii jako podstawa władzy zwierzchniej nad całym państwem. Do obowiązków seniora należało: wypowiadanie i prowadzenie wojen, reprezentacja państwa, zawieranie traktatów, opieka nad sądownictwem.

Niestety, testament Bolesława Krzywoustego nie zachował się i ciężko jest uporządkować podział dzielnicowy na poszczególnych synów. Na pewno swojej ziemi nie dostał najmłodszy syn, Kazimierz Sprawiedliwy, gdyż urodził się już po śmierci ojca - nie został uwzględniony w dokumencie. Prawdopodobnie Śląsk otrzymał Władysław Wygnaniec, Wielkopolskę - Mieszko Stary, Kujawy z Mazowszem - Bolesław Kędzierzawy oraz ziemię sandomierską - Henryk sandomierski.

W dokumencie zawarte były nawet szczegóły dotyczące poszczególnych miejscowości - określone było do jakiej dzielnicy dana miejscowość należy.

Ustawa sukcesyjna Krzywoustego miała zapobiec sporom o seniorat, tron w państwie polskim, jednak nie było to łatwe do realizacji.

Podobne prace

Do góry