Ocena brak

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój kontaktów handlowych

Autor /Racibor Dodano /03.11.2011

W Polsce w XIV wieku żywo rozwijał się handel. Świadczyło to o polepszeniu się polskiej sytuacji ekonomicznej. Mamy tu do czynienia z eksportem i importem, a także tranzytem. Do Polski materiały sukiennicze przychodziły głównie drogą morską. handel ulegał poważnym przeobrażeniom. Handlowano suknami, przyprawami, pachnidłami.

Podobne prace

Do góry