Ocena brak

Rozbicie dzielnicowe - Problem krzyżacki po 1309 r.

Autor /Racibor Dodano /03.11.2011

Zabór Pomorza przez Krzyżaków uświadomił Polsce grożące od pólnocy niebezpieczeństwo, jakim był właśnie zakon. Król Łokietek złożył w Awinionie skargę na Krzyżaków. Papież wyznaczył sędziów, którzy mięli rozsądzić spór polsko-krzyżacki. Przesłuchano świadków i Polska wygrała. Mimo wszystko, Krzyżacy nie chcieli oddać Pomorza i nie zapłacili odszkodownia. W 1326 roku Krzyżacy wkroczyli na teren Wielkopolski. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że w układ z zakonem weszli książęta mazowieccy. Łokietek zdecydował się na rozejm.

W 1327 roku uderzył w przymierzone z Zakonem Marii Mazowsze, co wywołało odwet w postaci najazdu krzyżackiego na Kujawy. Łokietek zabezpieczył bratanków przed najazdem, a sam otrzymał większą swobodę. Krzyżacy zyskali potężnego sprzymierzeńca w osobie Jana Luksemburczyka. Rozpoczęły się najazdy krzyżackie. Łokietek próbował odwetu i w końcu zawarł rozejm. W końcu konflikt mięli rozsądzić królowie: czeski, węgierski. Konflikt ten został rozwiązany już za panowania Kazimierza Wielkiego.

Podobne prace

Do góry