Ocena brak

Rozbicie dzielnicowe - Odnowienie Królestwa Polskiego

Autor /Racibor Dodano /03.11.2011

Wraz ze wzrostem świadomości narodowej w Polsce ożyła tradycja królewskiego majestatu Bolesławów. Pojęcie Królestwo Polskie, którego treść terytorialna w wyniku kronacji Przemysła II została faktycznie zacieśniona do Wielkopolski.

Jeśli Łokietek jeszcze przed zajęciem Wielkopolski tytułował się niekiedy "księciem Królestwa Polskiego", to nie chodziło tu jedynie o tytuł. Tak więc kancelaria Łokietka była juz przygotowana na akt koronacji. Nie zdecydowano się na niego pochopnie, tylko z dużym wyprzedzeniem obmyslano sprawy.

Sytuacja polityczna w Europie sprzyjała Łokietkowi. W walce o tron cesarski w Niemczech stanęli naprzeciw siebie Ludwik Bawarski i Fryderyk Habsburg. W tym wypadku papież Jan XXII wyraził zgodę na koronację Łokietka. Dokonano jej 20.1.1320 w katedrze krakowskiej.

Odrodzone królestwo Łokietka stanęło wobec trudnych problemów faktycznej integracji państwa i uregulowania stosunku do koronowanego władcy niechętnych mu często książąt dzielnicowych.

Podobne prace

Do góry