Ocena brak

Różanecznik

Autor /Leonid Dodano /14.02.2012

 

Wygląd: Zawsze zielony, prosto wzniesiony lub podnoszący się, mocno rozkrzewiony, do 1 m wysoki krzak, krótko bogato rozgałęziony i gęsto, równomiernie ulist-niony. Gałązki z szarą korą, młode pędy owłosione. W sumie jest on mniej łuskowaty, a łuski są jaśniejsze niż u różanecznika rdzawolistnego (Rhododendron ferrugineum).

Krótko-ogonkowe, laurowate, tęgo skórzaste liście są ustawione skrętolegle, eliptyczne, do 3 cm długości z wierzchu lśniące jasnozielone, nagie, pod spodem skąpo porośnięte gruczoło-watymi łuskami, z początku bladożółtymi, później ciemnobrunatnymi; brzeg gładki albo tylko nieznacznie karbowany, orzęsiony długimi, szczeciniastymi włosami, albo tylko słabo podwinięty. Lśniąco jasnoczerwone kwiaty stoją po 3—10 w krótkich, szczytowych podbal-dachach. Szypułki mają długość do 15 mm i są pokryte łuskami; błoniaste przysadki odpadają.

Działek kielicha 5, zrośniętych, do 4 mm długości, z lancetowato-spiczastymi, orzęsio-nymi końcami. Korona jest skośnie wzniesiona, dzwonkowato-lejkowata, z zewnątrz pokryta licznymi żółtawymi łuskami gruczołowymi, od wewnątrz owłosiona, płatki korony są zrośnięte; ich wolne łatki (5) mają mniej więcej taką samą długość jak rurka. Pręciki w liczbie 10 są nierównej długości, u nasady owłosione, pylniki nie mają wyrostka i otwierają się na szczycie dwoma otworkami.

Zalążnia górna, 5-komorowa, jajowata, pokryta łuskami, szyjka mniej więcej takiej samej długości co zalążnia, u nasady owłosiona, znamię rozszerzone z pięcioma wyrostkami. Owocem jest jajowata, zdrewniała torebka, pękająca wzdłuż ścian dzielących komory (przegrodowo) od szczytu w dół pięcioma klapami. Liczne nasiona są bardzo małe, jasno-brunatne.

Siedlisko: Wapieniolubny, o rozproszonym rozmieszczeniu, ale często tworzący większe skupienia, w otwartych, świetlistych lasach i zaroślach, na rumowiskach piargowych, skalistych stokach, w miejscach suchych i na zwietrzelino-wych glebach wapiennych, przeważnie powyżej granicy drzew; w Alpach od 600 do 2500 m n.p.m.

W wyższych położeniach preferuje miejsca zasłonięte od wiatru i suche, w niższych położenia dolinowe w cienistych, wilgotnych parowach, gdzie śnieg zalega długo. 

Rozmieszczenie: Centralne i wschodnie Alpy oraz góry Słowenii i Chorwacji. W Polsce różanecznik owłosiony dziko nie występuje.

Okres kwitnienia: Od maja do lipca, także jeszcze do września i później.

Uwagi ogólne: Rodzaj Rhododendron, ze swoimi około 1200 opisanymi gatunkami, jest bezwzględnie najliczniejszy w rodzinie wrzoso-watych. Zasięg tego rodzaju rozciąga się od Azji przez północną Europę do Ameryki Północnej; w Australii jest reprezentowany tylko przez jeden jedyny gatunek, a całkiem brak go w Afryce. Godna uwagi jest bardzo wielka liczba gatunków, występujących w dwu głównych ośrodkach rozmieszczenia.

Tak więc ponad 700 gatunków jest znanych z górskich krajów południowo-za-chodnich Chin, obszarów granicznych Tybetu i wschodnich Himalajów, a mniej więcej 300 gatunków z Nowej Gwinei. Gatunki te w większości rosną w górach. Reprezentowane są w różnych piętrach wysokościowych, często wywierając decydujący wpływ na fizjonomię roślinności.

Rzadko spotyka się je poniżej 1000 m n.p.m. z (wyjątkiem gatunków obszarów subark-tycznych i arktycznych, gdzie rosną aż do poziomu morza), rozciągają się natomiast aż do 4000 m n.p.m. lub wyżej, jak np. Rhododendron niva-le, który jako drobna krzewinka osiąga granicę 5000 m n.p.m.

Także w tropikach zasiedlają one lasy górskie i rosną nawet na drzewach jako epifity, np. Rhododendron javanicum. Morfologicznie rodzaj ten nie jest przystosowany do skrajnych warunków i dlatego preferuje regiony, które dzięki wystarczającym, regularnym opadom przy niezbyt niskiej temperaturze prezentują wyrównany klimat.

Podobne prace

Do góry