Ocena brak

Róża

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Jest to głębokie zakażenie skóry i tkanki podskórnej, wywołane paciorkowcami grupy A. Zakażenie może być zewnątrzpochodne, np. po urazie lub w otoczeniu rany, lub wewnątrzpochodne (wysiew z wewnątrzustrojowych ognisk).

Objawy kliniczne. W chorobie tej występuje ostry stan zapalny i obrzęk, o wyraźnym odgraniczeniu od otoczenia, charakterystycznymi wypustkami w wyniku szerzenia się zakażenia przez układ chłonny. Towarzyszy wzrost temperatury ciała, występują dreszcze. Zmiany są bolesne. Początek jest nagły, a przebieg kilkunas-todniowy.

W cięższych przypadkach w obrębie ostro zapalnych ognisk tworzą się pęcherze (erysipelas bullosum), zmiany krwotoczne (e. hae-morrhagicum) lub zgorzelinowe (e. gangrae-nosum).

Powikłania polegają na zapaleniu naczyń i węzłów chłonnych (lymphangiitis et lympha-denitis) oraz ropowicy (phlegmone).

Róża może mieć charakter nawrotowy (e. recidivans) i w tych przypadkach istnieje skłonność do powstawania utrwalonego obrzęku limfatyczneggl tj. . słoniowatości (ele-phantiasis) obrębie kończyn i twarzy.

Rozpoznanie różnicowe dotyczy głównie: 1) zapalenia naczyń żylnych (thrombophle-bitis),które różni się stwardnieniem i boles-nością wzdłuż przebiegu żyły, a mniej wyraźnym odgraniczeniem, 2) rumienia guzowatego (erythema nodosum),. który różni się o-becnością licznych wykwitów guzowatych, z mniej wyraźnym odgraniczeniem i mniej ostrym przebiegiem.

Leczenie polega na stosowaniu antybiotyków (p. leczenie przewlekłego zapalenia mieszków włosowych). Miejscowo zaleca się okłady rozgrzewające z 2—5% ichtiolu.

 

Podobne prace

Do góry