Ocena brak

Równowaga helikoptera

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

W trakcie unoszenia się, helikopter wyposażony tylko w jeden wirnik powoli obracałby się wokół | własnej osi. Jest to następstwo trzeciej zasady dynamiki Newtona, według której każdej akcji towarzyszy równa co do wielkości, lecz przeciwnie skierowana reakcja. Innymi słowy, kiedy siła helikoptera rozkręca wirnik (akcja), wtedy wirnik działa z przeciwną siłą (reakcja) na helikopter. Jako że helikopter jest stosunkowo ciężki, prędkość jego wirowania byłaby nieduża, niemniej jednak jego siła obrotowa (albo moment obrotowy) musi zostać zniesiona przez inną, równoważącą siłę.
Niektóre helikoptery posiadają dwa wirniki, które kręcą si$ w przeciwnych kierunkach. Obydwa dostarczają siły nośnej, ale siły obro­towe, z jakimi 'działają one na helikopter, znoszą się.
Większość helikopterów wyposażona jest w jeden podstawowy wirnik i zestaw małych, wertykalnie zainstalowanych łopat śmigła ogo­nowego, wytwarzających tzw. moment oporowy.
Znoszą one moment obrotowy wytwarzany przez głównie wirnik i w ten sposób stabilizują ma­szynę.
Helikopter może być sterowany poprzez zmianę siły ciągu śmigieł wytwarzających mo­ment oporowy. Dokonuje się tego dzięki odpo­wiedniemu ustawieniu kąta uderzenia łopat. Zmniejszenie kąta obniża siłę ciągu i powoduje obrót helikoptera w kierunku przeciwnym do obrotu głównego wirnika. Natomiast przy zwiększaniu kąta i ciągu, helikopter obraca się zgodnie z ruchem wirnika.

Podobne prace

Do góry