Ocena brak

ROTTERDAM - nalot 1940 r.

Autor /mati Dodano /28.02.2011

14 maja 1940 r. Naczelne Dowódz­two Wehrmachtu (OKW) zdecydo­wało się wysłać samoloty bombowe nad Rotterdam w celu wykonania uderzenia terrorystycznego, które miało przyspieszyć kapitulację ho­lenderskich sił zbrojnych.

Po wy­startowaniu bombowców rozpoczę­ły się rokowania na temat kapitula­cji, lecz dowodzący niemieckim XXXIX korpusem pancernym gen. Rudolf Schmidt nie zdołał skontak­tować się na czas z dowództwem Luftflotte 2 i odwołać nalot. W efekcie nie udało się zawrócić 57 ze 100 samolotów. Ich bomby zni­szczyły 25 tys. domów na obszarze 2,8 km2 i zabiły ok. 900 mieszkań­ców (początkowo władze Holandii podawały, że 35 tys.). Wiadomość o losie miasta skłoniła głównodo­wodzącego holenderskimi siłami zbrojnymi gen. H.G. Winkelmana do poddania swoich wojsk 15 maja.

W odwecie za zbombardowanie Rotterdamu brytyjskie samoloty do­konały 15 maja 1940 r. nalotu na Zagłębie Ruhry, co uważa się za po­czątek strategicznych nalotów na Niemcy.

Podobne prace

Do góry