Ocena brak

ROTA, wiersz M. Konopnickiej

Autor /monia25 Dodano /22.03.2012

ROTA (inc. „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród"), wiersz M. Konopnickiej, spopularyzowany jako pieśń z muzyką F. Nowowiejskiego; prwdr. w krak. „Przodownicy" 1908, wyd. os. w Oświęcimiu 1918. W pierwotnym zamierzeniu autorki był protestacyjną odpowiedzią na ustawę rządu prus. o przymusowym wywłaszczeniu Polaków z ziemi i stanowił punkt kulminacyjny poet. i publicyst. kampanii Konopnickiej przeciwko germanizacyjnej polityce zaborcy. Przeznaczony początkowo dla Wielkopolski, wkrótce (1910) został opubl. na podstawie osobnych autografów w „Gwiazdce Cieszyńskiej" i „Gazecie Pol." w Chicago.

Uroczyste obchody Roku Grunwaldzkiego (w 500-lecie bitwy) ugruntowały popularność pieśni. Wykonana została po raz pierwszy 15 VII 1910 przez chóry z całej Polski pod kier. Nowowiejskiego w dniu odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Idee patriot. utworu, formułowane za pomocą frazeologii romant. i symboliki Wyspiańskiego (złoty róg), wsparte powagą melodii, sprawiły, że w świadomości pokolenia I, a także II wojny świat., R. była obok hymnu nar. jedną z podstawowych pieśni jednoczących uczucia społeczeństwa polskiego. Okres największej żywotności przeżywała do odzyskania niepodległości 1918. Miarą popularności R. były liczne jej przeróbki, trawestacje i naśladownictwa.

J. LEO ,,R". w świetle publicystyki politycznej i korespondencji M. Konopnickiej, „Ruch Lit." 1971 z. 6; S. PIGOŃ ,,Nie rzucim ziemi" (w komentarzu bibliografia „sporu o «R»"), w: Na drogach kultury ludowej, W. 1974; J. BACULEWSKI Kłopoty z hymnem grunwaldzkim, w: Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, W. 1966.

Podobne prace

Do góry