Ocena brak

Roszczenie pracownika o sprostowanie treści świadectwa pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Pracownik może domagać się w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa sprostowania go. Jeżeli nie uwzględni się wniosku to pracownik w ciągu 7 dni zawiadamia o odmowie sprostowania świadectwa i ma prawo wystąpić do sądu pracy o jego sprostowani.

Poza tą możliwością pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewłaściwego lub nie wydania świadectwa. Dochodzenie tego odszkodowania nie jest uzależnione od dochodzenia wydania albo sprostowania świadectwa. Odszkodowania przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy niż 6 tygodni.

Podobne prace

Do góry