Ocena brak

Roszczenie odszkodowawcze w wyniku uchylenia decyzji, w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzenia jej nieważności

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia decyzji lub jej zmiany, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił decyzję .Organ ten w drodze decyzji orzeka też o odszkodowaniu.

Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia , w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

Podobne prace

Do góry