Ocena brak

Roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia.

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Jeżeli w umowie o pracę określono wynagrodzenie zasadnicze lub inny składnik wynagrodzenia w wysokości niższej od wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywałby przy zastosowaniu właściwego przepisu płacowego, pracownikowi przysługuje roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia za okres nieprzedawniony.

Jeżeli natomiast pracodawca w umowie o pracę ustalił wyższą stawkę wynagrodzenia, niż przewidziana w przepisach płacowych, jest obowiązany ją honorować, zaś ustalona stawka może być zmieniona w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Podobne prace

Do góry