Ocena brak

Roszczenie o wykup zabudowanego gruntu

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Roszczenia posiadacza

Osobie, która wzniosła budynek lub inne urządzenie na cudzym gruncie, przysługuje roszczenie o wykup o ile spełnione będą przesłanki:

- posiadanie samoistne

- dobra wiara posiadacza

- zniesienie sztucznej konstrukcji budynku lub innego urządzenie

- wartość wzniesionego budynku lub urządzenia znacznie przekracza wartość działki zajętej pod budowę.

Roszczenie nie ulega przedawnieniu, wygasa jednak z chwilą, utraty przez posiadacza posiadania.

Roszczenie właściciela o wykup gruntunieruchomości gruntowej do osoby, która wzniosła budynek lub inne urządzenie na jego gruncie, i nabyła od niego własność zajętej na ten cel działki, za odpowiednim wynagrodzeniem. Do realizacji roszczenia dochodzi bądź przez zawarcie umowy o przeniesienie własności bądź z mocy orzeczenia sądowego. Przeniesienie własności następuje odpłatnie.

Podobne prace

Do góry