Ocena brak

Roszczenia samoistnego posiadacza, z tytułu nakładów

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Chronią one właściciela rzeczy aby nie został nadmiernie obciążony z tytułu nakładów jakich osoba władająca rzeczą na niej dokonała.

RODZAJE NAKŁADÓW:

- nakłady konieczne – ich celem jest utrzymanie rzeczy w należytym stanie

- nakłady użyteczne – zapewniają ulepszenie rzeczy

- nakłady zbytkowne – zmierzają do nadania rzeczy wyglądu lub charakteru odpowiadającego szczególnemu upodobaniu

Posiadacz w dobrej wierze może żądać od właściciela zwrotów nakładów koniecznych o ile nie mają pokrycia w korzyściach jakie uzyskał

Posiadacz w złej wierze może żądać jedynie zwrotów nakładów koniecznych o ile właściciel wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem.

Podobne prace

Do góry