Ocena brak

Roszczenia odszkodowawcze w związku z nieważnością decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

W przypadku kiedy strona poniosła szkodę na skutek wydania nieważnej decyzji przysługuje jej roszczenie do organu, który wydał decyzję, jeżeli winny jest nie organ a strona biorąca udział w postępowaniu, do tej strony. O odszkodowaniu od organu administracji orzeka organ, który wydał decyzję o unieważnieniu. Jeżeli strona nie jest zadowolona może się odwołać w terminie 30 dni do sądu powszechnego. W przypadku odszkodowania od strony właściwym jest sąd powszechny. Termin na wniesienie pozwu wynosi 3 lata od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja unieważniająca.

Podobne prace

Do góry