Ocena brak

ROŚLINY W CHOROBACH REUMATYCZNYCH

Autor /wetwet Dodano /10.01.2013

Reumatyzm, gościec, tak określamy zwyczajowo dolegliwości i zmiany chorobowew narządach ruchu. W miarę jednak rozwoju medycyny coraz bardziej uściśla siępojęcie reumatyzmu i wyodrębnia schorzenia, które różnią się od siebie przebiegiem iobjawami. Jednakże typowy dla tych chorób jest ból w obrębie narządów ruchu, odkrótkotrwałego do utrzymującego się latami. Stopniowo zmiany chorobowe powodujązniekształcenia stawów, prowadząc niekiedy nawet do kalectwa.Jedną z jednostek reumatyzmu jest choroba reumatyczna (inaczej gorączkareumatyczna), która jest dość częstym schorzeniem wieku dziecięcego. Jest onaetiologicznie związana z paciorkowcami, które zwykle wywołują anginę, a wnastępstwie często chorobę reumatyczną.Choroba reumatyczna rzadko występuje u dzieci do 5 lat; spotyka się ją w wieku 6—11 lat. Objawia się najczęściej nagle, zwykle stanem podgorączkowym, bólami stawówitp. Czasami przebieg jest ostry i może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzeniaserca lub innych zmian w narządach. Niejednokrotnie występują nawroty choroby, przyczym ich częstotliwość zmniejsza się wraz z wiekiem. Przy pierwszych objawachchoroby dziecko powinno jak najszybciej znaleźć się pod opieką lekarza specjalisty.Nie należy również lekceważyć powtarzających się u dziecka infekcji górnych drógoddechowych lub zapalenia zatok okołonosowych, gdyż mogą one stanowić punktwyjścia do wywołania choroby reumatycznej.W razie wystąpienia tych chorób, poza lekami podstawowymi, należy przez dłuższyczas po wyleczeniu stosować płukanie jamy ustnej i gardła przeciwbakteryjnymiśrodkami, jak: szałwia, rumianek itp.

W leczeniu ostrego rzutu choroby reumatycznej, obok penicyliny i kortykosteroidów,stosuje się pochodne kwasu salicylowego.Należy jednak podkreślić, że dzieci są bardzo wrażliwe na salicylany, zwłaszczasyntetyczne (uczulenie salicylowe). Podaje się je więc tylko w koniecznychprzypadkach, wg wskazań lekarza, ściśle przestrzegając dawkowania.Świat roślin dostarcza nam wielu surowców, zawierających pochodne kwasusalicylowego o łagodnym działaniu, które stosuje się jako leki wspomagające polecanenawet małym dzieciom. Do takich surowców należą: kora wierzby, kwiat wiązówki,pączki topoli, owoce borówki brusznicy. Te ostatnie najlepiej podawać na surowo,roztarte z cukrem.

Podobne prace

Do góry